Ανακοίνωση Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας - Διακοπή Προσβάσεων στο DLS Portal μέσω προγραμματιστικών διεπαφών - "services"

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με σχετική του Ανακοίνωση, ημερομηνίας 30/7/2019, ενημερώνει το κοινό ότι έχει διακόψει προσωρινά όλες τις προσβάσεις στα ανοικτά δεδομένα της Διαδικτυακής Πύλης "DLS PORTAL" μέσω Υπηρεσιών / Προγραμματιστικών Διεπαφών - "services", τόσο για τους Πολίτες / Οργανισμούς, όσο και για Τμήματα του Δημοσίου.  Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της Διαδικτυακής Πύλης δεν επηρεάζονται και εργάζονται κανονικά.  Ο σκοπός είναι η συνεχής και καθημερινή αξιολόγηση του όγκου των εν λόγω προσβάσεων/αιτημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα τεχνικά θέματα που αντιμετωπίζει κατά καιρούς η Διαδικτυακή Πύλη και επηρεάζουν κυρίως την ταχύτητα ανταπόκρισης / πρόσβασης.  Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας απολογείται για τυχόν μεμονωμένα προβλήματα, τα οποία μπορεί να προκύψουν.  

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το DLS Helpdesk μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: DLS_Portal_Helpdesk@dls.moi.gov.cy  

 

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
Monday, August 5, 2019