Δελτίο Τύπου Δημοσιογραφικής Διάσκεψης Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για τα Ανοικτά Δεδομένα (16 Μαρτίου 2016)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα «Τα δεδομένα του Δημόσιου Τομέα στη διάθεση των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για Περαιτέρω Χρήση». Η διάσκεψη, η οποία διοργανώθηκε από την Προεδρία – Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποσκοπούσε στην ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τη διάθεση των δεδομένων που παράγονται από τους δημόσιους φορείς, σε ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης, στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων www.data.gov.cy, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.

 

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κος Κωνσταντίνος Πετρίδης, ανέφερε ότι ως Προεδρία, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης στηρίζουμε δράσεις που προάγουν τη διαφάνεια και που στοχεύουν στην προώθηση σύγχρονων πρακτικών ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης.

 

Ο δημόσιος τομέας, συνέχισε, κατέχει ένα ευρύ φάσμα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα και ανοικτά, στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση. Και αυτό, πρώτον, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση – ο πολίτης έχει το δικαίωμα της πληροφόρησης – δεύτερον προάγει τη διαφάνεια και τρίτον, τα ανοικτά δημόσια δεδομένα, αποτελούν μια πρώτη ύλη που μπορεί να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

 

Συνεχίζοντας, ο Υφυπουργός, ανέφερε ότι τον περασμένο Νοέμβριο, όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς Προεδρίας και Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για αύξηση των δημόσιων δεδομένων που προσφέρονται για περαιτέρω χρήση μέσω της πύλης www.data.gov.cy, στην πύλη διατίθεντο περίπου 120 σύνολα δεδομένων από 10 μόνο φορείς του δημοσίου. Σήμερα, 4 μήνες μετά, η διαδικτυακή πύλη φιλοξενεί πέραν των 450 συνόλων δεδομένων από 50 φορείς του δημοσίου. Σε μερικούς μήνες, ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τα 1000.

 

Η προσπάθεια, ανέφερε ο κ. Πετρίδης, δεν τελειώνει εδώ, και αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται και διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που προσφέρονται. Είμαστε όμως, πιστεύουμε στο σωστό δρόμο. Στο δρόμο της διαφάνειας και της ανοικτής διακυβέρνησης που σέβεται τον πολίτη και δημιουργεί ευκαιρίες. Στόχος μας είναι σταδιακά, όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα να είναι ανοικτά προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε επεξεργάσιμη μορφή, και σε καλή ποιότητα, για περαιτέρω χρήση, έτσι ώστε στο βαθμό που μας αναλογεί να καταστούμε ανταγωνιστικοί.

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
16/03/2016