Επίσημη παρουσίαση της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, στις 7 Ιουνίου 2018

Για την ανάπτυξη της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy) ένωσαν τις δυνάμεις τους, κατά τρόπο πρωτοποριακό και επιτυχημένο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, αφού είχε προηγηθεί η υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η ανάπτυξη της νέας Πύλης αποτελεί υλοποίηση μίας από τις κύριες πρόνοιες του προαναφερθέντος Μνημονίου Συνεργασίας, αξιοποιώντας τις υποδομές και την τεχνογνωσία του ΑΠΚΥ για τη φιλοξενία και την υποστήριξή της.

Η νέα Πύλη σχεδιάστηκε με ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα και παρέχει, μεταξύ άλλων, δυνατότητες για εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση χωρίς περιορισμούς σε πέραν των 1000 συνόλων δεδομένων από 80 περίπου δημόσιους φορείς, έξυπνη αναζήτηση και οπτικοποίηση των δεδομένων (σε γραφήματα, χάρτες κτλ.) και άντλησή τους μέσω αυτόματων προγραμματιστικών διεπαφών (APIs). Επιπρόσθετα, η Πύλη επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν αιτήματα για χορήγηση άλλων δεδομένων, που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, να δουν εφαρμογές (applications) που αναπτύχθηκαν με επαναχρησιμοποίηση δημόσιων δεδομένων, καθώς να αντλήσουν πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό γύρω από τα ανοικτά δεδομένα.

Η ανάπτυξη της νέας Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων αποτελεί έμπρακτη έκφραση της πρόθεσης του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με ένα εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμιο, να μεγιστοποιήσει τη διαφάνεια μέσα από το «άνοιγμα» των δεδομένων του δημοσίου, να δημιουργήσει ευκαιρίες οικονομικής δραστηριότητας για τους πολίτες και να ενθαρρύνει την παραγωγή νέας γνώσης και την εμπλοκή με νέες τεχνολογίες. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί η Κύπρος κόμβος αριστείας και καινοτομίας.

Η επίσημη παρουσίαση της νέας Πύλης θα λάβει χώρα την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, στις 09.00, στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στα Λατσιά (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία).

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
05/06/2018