Ημερίδα με θέμα "Συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου και Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για τη βέλτιστη διαχείριση του στόλου της δημόσιας υπηρεσίας"

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του συστήματος στόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε σχετική ημερίδα, στις 21/5/2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα Βασιλική Αναστασιάδου και ο Πρύτανης Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Η συνεργασία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» αφορά στην ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα διαχείρισης στόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας και την ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης του στόλου οχημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ερευνητών του Κέντρου σε θέματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι η επίτευξη της εν λόγω συνεργασίας αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα, η οποία έφερε κοντά τους δύο φορείς, στο πλαίσιο δύο θεματικών εργαστηρίων (focus groups) που διοργανώθηκαν στις 24/10/2017 και 3/11/2017, με σκοπό να εξευρεθούν βέλτιστοι τρόποι διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα διαχείρισης του στόλου οχημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας, μετά από την εγκατάσταση 2000 περίπου GPS στα κυβερνητικά οχήματα. Μέσα από το σύστημα αυτό παρέχεται πληροφόρηση που απαιτείται για να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για την επίτευξη εξοικονομήσεων στο λειτουργικό κόστος του στόλου, την αύξηση της ασφάλειας τόσο των οχημάτων όσο και των οδηγών τους, και τη μείωση των εκπομπών ρύπων

Η Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα χαιρετίζει την επίτευξη της εν λόγω συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, η οποία πέραν του ότι δημιουργεί ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης δεδομένων του δημοσίου, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο της προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας (Agenda)

 

 

 

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
22/05/2019