Η Μετεωρολογική Υπηρεσία θέτει των πολιτών και των επιχειρήσεων σειρά συνόλων δεδομένων που αφορούν στην πρόγνωση του καιρού

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου και την Ομάδα για την Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, θέτει από σήμερα στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων μια σειρά δεδομένων που αφορούν στην πρόγνωση του καιρού.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε θέσει στην διάθεση των πολιτών τις Τρέχουσες Καταγραφές των Μετεωρολογικών της Σταθμών.

Τα νέα datasets διατίθενται μέσω υπηρεσίας διάθεσης προγνωστικών μετεωρολογικών προβλέψεων, η οποία αναπτύχθηκε από το Τμήμα Μετεωρολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου. Με αυτή διατίθενται σε μορφή ΤΧΤ και CSV, προβλέψεις καιρού, τόσο σημειακές όσο και της ανώτερης ατμόσφαιρας, με χρονικό ορίζοντα 5 ημερών.

Οι προβλέψεις παράγονται με υψηλής ανάλυσης (2 χιλιόμετρα) μετεωρολογικό μοντέλο (WRF) που είναι πολύ πιο λεπτομερές από ότι άλλα συστήματα που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της υποδομής του project CYTerra, τον ομώνυμο υπερυπολογιστή και τις διαδικτυακές υποδομές του Ινστιτούτου Κύπρου. Οι προβλέψεις ανανεώνονται 2 φορές ημερησίων και αφορούν πέραν των 40 περιοχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη διάθεση των δεδομένων αυτών η Μετεωρολογική Υπηρεσία καθίσταται ένας από τους μεγαλύτερους πάροχους ανοικτών δεδομένων του δημοσίου και παράδειγμα καλής πρακτικής.

Τρέχουσες προβλέψεις καιρού (point values)

Τρέχουσες προβλέψεις καιρού (DSM – point values)

Τρέχοντα προγνωστικά δεδομένων ανώτερης ατμόσφαιρας (RAOB)
 

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
05/09/2016