Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ελλάδας για τον Εκσυγχρονισμό και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Υπεγράφη στις 7 Ιουνίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου του Οικονομικών της Κύπρου και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδος για τον Εκσυγχρονισμό και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών αναφορικά με την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Άλλα θεματικά πεδία τα οποία καλύπτει το Μνημόνιο είναι τα ακόλουθα: οργανωτική αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών, βελτίωση της εικόνας της δημόσιας διοίκησης, βελτίωση μεθόδων εργασιών και εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών, αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κ.ά.

Της υπογραφής του Μνημονίου είχε προηγηθεί επίσκεψη στην Κύπρο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας, κας Μαρίας - Ελίζας Ξενογιαννακοπούλου, στις 6 Μαρτίου 2019, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών, κο Χάρη Γεωργιάδη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και η ανάληψη κοινών δράσεων στα συγκεκριμένα θέματα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου που επιτελείται γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα και των δράσεων που προωθούνται. Επιπλέον, έγιναν παρουσιάσεις για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες των ΚΕΠ (online παροχή υπηρεσιών) και για το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

 

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
11/06/2019