Πραγματοποίηση 1ης Συνάντησης υποομάδας για τα συστήματα «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ», στις 26 Απριλίου 2017

Η Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 1ης εξειδικευμένης συνάντησης των μελών της υποομάδας «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ», στις 26 Απριλίου 2016, από τις 13:00 μ.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΔΕ. Στόχος της συνάντησης αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων των υπό εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής στις δημόσιες μεταφορές της Κύπρου σε θέματα διάθεσης δεδομένων για περαιτέρω χρήση. 

Συναφώς, επισημαίνεται ότι η πιο πάνω συνάντηση αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του ΤΔΔΠ και του ΤΔΕ για τη δημιουργία «Mobility Data Focus Group». Προς το σκοπό αυτό, είχε πραγματοποιηθεί στις 28/6/2016 μια πρώτη διερευνητική συνάντηση (σχετική δημοσιευμένη Ανακοίνωση), στην οποία συμμετείχαν διάφοροι ερευνητές, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, νεαροί επιχειρηματίες, μέσα από την οποία διαμορφώθηκαν δύο ξεχωριστές υποομάδες: η υποομάδα «ΔΙΑΥΛΟΣ» και η υποομάδα «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ» για εξειδικευμένη ενασχόληση με τα δεδομένα των υπό αναφορά συστημάτων.

Κατά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συζητήσουν με εκπροσώπους του ΤΔΕ και με εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A. (GMV Sistemas SA), σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του έργου, τα δεδομένα που θα συλλέγονται και τα πλάνα της εταιρείας ως προς τον τρόπο που αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για περαιτέρω χρήση (APIs, formats, κλπ). Περαιτέρω, στην περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, η υποομάδα θα προβεί στην καταγραφή τυχόν επιπλέον απαιτήσεων των δυνητικών χρηστών. 

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω εταιρεία υπέγραψε σχετική συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για υλοποίηση των πιο κάτω συστημάτων:

1. Σύστημα έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων με τη χρήση έξυπνης κάρτας (Automated bus fare collection system with the use of smart cards), το οποίο θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αφού ο πελάτης θα μπορεί να προμηθεύεται μία έξυπνη κάρτα από διάφορα σημεία πώλησης, πέραν των σημερινών σημείων σε σταθμούς και σε λεωφορεία. Ο πελάτης θα μπορεί να επαναχρησιμοποιεί την πλαστική έξυπνη κάρτα με ευέλικτους τρόπους, αφού θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει/φορτώνει την κάρτα του ακόμα και μέσω διαδικτύου, και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά διάφορα είδη εισιτήριων (μονής διαδρομής/πολλαπλών διαδρομών/ εβδομαδιαία/μηνιαία κτλ), απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και πιθανές εκπτώσεις. 

2. Το σύστημα διαχείρισης στόλου, το οποίο αποσκοπεί στον λεπτομερή προγραμματισμό και παρακολούθηση της εκτέλεσης της υπηρεσίας. Το σύστημα θα είναι ένα δυνατό εργαλείο για τις εταιρείες λεωφορείων, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για βελτίωση της ποιότητας και τον συντονισμό της υπηρεσίας. Πληροφορίες σε σχέση με την υπηρεσία που εκτελείται και την ακριβή θέση του λεωφορείου θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή η συλλογή πληροφορίας για την ακριβή θέση του λεωφορείου σε πραγματικό χρόνο, εφόσον μέσω της χρήσης έξυπνων συστημάτων θα προσφέρεται πληροφορία στον πελάτη για τον ακριβή χρόνο άφιξης του λεωφορείου στη στάση. Η πληροφορία θα δίδεται σε ηλεκτρονικές πινακίδες που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε σταθμούς λεωφορείων, αλλά και σημαντικές στάσεις σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Στις υπόλοιπες στάσεις η πληροφορία θα δίδεται στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος SMS, και μέσω πρόσβασης σε εφαρμογή έξυπνου κινητού (smartphone application). Επειδή, το σύστημα θα καλύπτει την Υπηρεσία Δημόσιων Μεταφορών σε όλη την Κύπρο θα προσφέρεται στον πελάτη μία διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης (single window), ασχέτως σε ποια πόλη θα βρίσκεται ή ποια εταιρεία δημόσιων μεταφορών θα χρησιμοποιήσει

Η συνάντηση αυτή απευθύνεται στα μέλη της Υποομάδας ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, εντούτοις σε περίπτωση που υπάρχουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να απευθύνονται στο 22601515, για περισσότερες πληροφορίες. Για δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 19 Απριλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mtsoukka@papd.mof.gov.cy

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
19/04/2017