Πραγματοποιήθηκε ο 3ος Μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών Βoc hackathon #fintech 3.0 σχετικά με τις καινοτόμες τεχνολογίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Fintech)

Η Τράπεζα Κύπρου διοργάνωσε τον 3ο μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών - boc hackathon #fintech 3.0 για την προώθηση της τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, στις  18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 στο IDEAcy Innovation Centre στη Λευκωσία. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 14 συνολικά ομάδες. Ο μαραθώνιος, που προωθεί την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στον χρηματοοικονομικό κλάδο, είναι μια πρωτοβουλία του της Τράπεζας Κύπρου και του IDEAcy.

Το boc hackathon #fintech φέρνει κάθε χρόνο κοντά ομάδες, προγραμματιστές και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων γύρω από το Fintech, μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (MVP) με την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές εφαρμογές. Στον μαραθώνιο boc hackathon #fintech 3.0 συμμετείχαν προγραμματιστές, αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας / marketing / εξυπηρέτησης πελατών, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, φοιτητές, καθώς και άτομα με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα των επιχειρήσεων καθώς και του fintech (χρηματοοικονομική τεχνολογία).

Με 50 ώρες coding και περισσότερα από 120 άτομα, ο διαγωνισμός περιλάμβανε ηλεκτρονικές και έξυπνες πληρωμές, KYC, micro loans, micro δωρεές, APIs εφαρμογές, analytics, robo-advisors, κτλ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ειδικό βραβείο για τον βέλτιστο συνδυασμό δημόσιων διαθέσιμων δεδομένων της Κύπρου με τα APIs της Τράπεζας Κύπρου. Ειδικότερα στη σχετική περιγραφή του εν λόγω βραβείου αναφέρεται: «Στην Κύπρο, υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από 1000 δωρεάν και δημόσια datasets τα οποία μπορείς να βρεις στα data.gov.cy, portal.dls.moi.gov.cy κοκ. Αυτά τα δεδομένα παραμένουν αναξιοποίητα από την κοινότητα των developers της Κύπρου. Μπορείς να σκεφτείς δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους να χρησιμοποιήσεις δημόσια datasets σε συνδυασμό με τα BoC (PSD2, B2B) APIs, προκειμένου να παρέχεις λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις?»

Το 1ο βραβείο μαζί με το χρηματικό έπαθλο €6,000 απονεμήθηκαν στην ομάδα #MrBill για την ιδέα #Bank2Bank, μια νέα μέθοδο για την πληρωμή λογαριασμών με εύκολη πρόσβαση, ενώ η πλατφόρμα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν e-Banking για φιλανθρωπικές δωρεές σε έκτακτες ανάγκες.

Το 2ο βραβείο μαζί με το χρηματικό έπαθλο €4,000 απονεμήθηκαν στην ομάδα #Vasilkoff για την ιδέα ενός έξυπνου πορτοφολιού το οποίο θα συνδέει παραδοσιακά τραπεζικά και ηλεκτρονικά συμβόλαια, προσφέροντας ένα φθηνότερο και πιο γρήγορο τρόπο πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και το κοινό το οποίο είναι και νομικά συμβατό.

Το 3ο βραβείο μαζί με το χρηματικό έπαθλο €2,000 πήγαν στην ομάδα #FinRobot για την ιδέα τους για μια πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (crowdfund-enabled asset management platform) η οποία επιτρέπει την αύξηση της ρευστότητας και τη δημιουργία εισροών ταμειακών ροών από μη-ρευστά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών που απευθύνονται σε μικροεπενδυτές.

Τέλος η ομάδα #Koshiaris εξασφάλισε το βραβείο για την καλύτερη εφαρμογή του συνόλου των δημοσίων δεδομένων της Κύπρου σε συνδυασμό με τo application program interface της Τράπεζας Κύπρου (Best Implementation of Cyprus’ Public Data Sets in Combination with BOC APIs) μαζί με το χρηματικό έπαθλο €1,000, για την ιδέα τους για μια πλατφόρμα που προσφέρει ζωντανές διαδικτυακές δημοπρασίες και πληρωμές μέσω των API της Τράπεζας.

 

 

 

 

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
21/10/2019