Συμμετοχή στην Ημερίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπ. Κύπρου με τίτλο "Ανοικτή Επιστήμη: Από τη θεωρία στην Πράξη", στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης

 

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης (OpenAIRE NOAD) του Πανευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο: "Ανοικτή Επιστήμη: Από τη θεωρία στην Πράξη", την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, στο  Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».  

Στην εν λόγω Ημερίδα προσκλήθηκε να συμμετάσχει η Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων, πραγματοποιώντας παρουσίαση με αναφορά στη Στρατηγική της Κύπρου για τα Ανοικτά Δεδομένα και ποιες δράσεις προωθούνται, καθώς και μια πρώτη περιγραφή των τελευταίων, σημαντικών εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αλλαγές που φέρει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ 2019/1024) αναφορικά με τα ερευνητικά δεδομένα (research data). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, καθορίζεται υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης για τα δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δεδομένα και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόζονται από όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας.

Στην ημερίδα, παρουσιάστηκαν διάφορες πτυχές που αφορούν την ευρεία έννοια της Ανοικτής Επιστήμης και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών (Citizen Science) και την πρακτική εφαρμογή της στην έρευνα, την επιχειρησιακή ανάπτυξη και την καινοτομία.

Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
Thursday, October 24, 2019