Συμμετοχή στην ημερίδα του ΚΟΙΟΣ με θέμα «Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) για έλεγχο και παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS Day), διοργάνωσε στις 13 Νοεμβρίου 2019 την ανοικτή ημερίδα με θέμα «Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) για έλεγχο και την παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών», στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά την ημερίδα έγιναν διάφορες παρουσιάσεις γύρω από τη θεματολογία της ημερίδας από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς, επίσης, και για έργα που εκπονούνται από το «ΚΟΙΟΣ».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων συμμετείχε στην εν λόγω Ημερίδα με σκοπό να παρουσιάσει το έργο που επιτελείται γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο, τη στρατηγική που ακολουθείται, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα. Ειδικότερα, την εν λόγω παρουσίαση πραγματοποίησε ο κ. Δημήτρης Μιχαήλ, Διοικητικός Λειτουργός Α’, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόσθετα, παρουσίαση έκανε ο κ. Νεοκλής Νεοκλέους, Ανώτερος Κτηματολογικός Λειτουργός του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με θέμα «Σύστημα πληροφοριών γης, Ανοικτά δεδομένα, σύγχρονες τεχνολογίες και τελευταίες εξελίξεις». Ο κος Στέφανος Χαραλάμπους, Αναλυτής Γεωγραφικών Δεδομένων από την εταιρεία Geomatics LTD, παρουσίασε για τη χρήση του GIS ως εργαλείου αξιολόγησης, διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων πλημμύρας στην Κύπρο. Ο Δρ Δημήτρης Δημητρίου παρουσίασε για τα Συστήματα Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων. Στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις από τους Ερευνητές τους «ΚΟΙΟΣ», Δρ. Δημήτρη Ηλιάδη, Δρ. Παναγιώτη Κολιό, Ανδρέα Γεωργίου και Γιώργο Χρίστου για διάφορα σχετικά έργα που έχουν να κάνουν με τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Τα έργα αυτά αναλύονται σε ξεχωριστό Άρθρο στην Ενότητα της Πύλης Άρθρα και Κείμενα.

Η Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα συγχαίρει το ΚΟΙΟΣ για τη διοργάνωση της εν λόγω Ημερίδας, μέσω της οποίας προάγεται η συνεργασία μεταξύ των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημοσίου, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης.

 

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
13/11/2019