Συνάντηση για δημιουργία θεματικής ομάδας για τα δεδομένα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Η Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.Η.Μ.Υ) ανακοινώνουν την πραγματοποίηση συνάντησης στις 24 Οκτωβρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 14:00, στο Υπουργείο Οικονομικών (Αίθουσα 6509, 3ος όροφος), με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διάθεσης για περαιτέρω χρήση των δεδομένων που παράγονται από τα συστήματα που διαχειρίζεται το Τ.Η.Μ.Υ.

Κατά τη συνάντηση θα γίνουν παρουσιάσεις από αρμόδιους Λειτουργούς του Τ.Η.Μ.Υ των πιο κάτω συστημάτων:

Σύστημα Διαχείρισης Στόλου για τα Οχήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας (εγκαταστημένα GPS σε περίπου 2000 κυβερνητικά οχήματα)
e-call Service (υπό εγκατάσταση σύστημα με στόχο την αναβάθμιση του Κέντρου Διαχείρισης Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης στο Αρχηγείο Αστυνομίας)
Σύστημα καταγραφής Ηλεκτρικών Μετρήσεων (υπό εγκατάσταση συνολικά 11 έξυπνων μετρητών στα κεντρικά γραφεία των Τμημάτων Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών)

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας Μεικτών Ομάδων Εστίαση (Focus Groups) για διάφορες θεματικές ομάδες δεδομένων, με σκοπό την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή, και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, η διάθεση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παράγονται από συστήματα του δημοσίου. 

Η συνάντηση είναι ανοικτή και σε αυτή καλούνται να συμμετάσχουν δυνητικοί χρήστες των δεδομένων αυτών, περιλαμβανομένων εκπροσώπων πανεπιστημίων, εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών με δεδομένα του δημοσίου. Για δήλωση συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επικοινωνείτε με την στο τηλέφωνο 22601515.

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
25/10/2017