Συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων (ELRC)

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού / Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα εγκαινιάζει συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), με σκοπό να παράσχει συνδρομή στο έργο του ΓΤΠ ως αρμόδιου εθνικού φορέα για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων.
O Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (European Language Resource Coordination – ELRC) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σκοπεύει στη συλλογή γλωσσικών πόρων για τη δημιουργία συστημάτων αυτόματης μετάφρασης, τα οποία θα ικανοποιούν τις καθημερινές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών  των κρατών μελών της της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι δημόσιες υπηρεσίες της Κύπρου εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Γλωσσικών Πόρων του ELRC μέσω του ΓΤΠ. Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητάς του, το ΓΤΠ έχει ήδη αποστείλει μεγάλο όγκο γλωσσικών πόρων στο αποθετήριο και έχει προχωρήσει στην εκπαίδευση ομάδας λειτουργών του από ειδικούς του ELRC με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και αποστολή γλωσσικού υλικού στο ELRC για εμπλουτισμό των ψηφιακών δομών της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης (eTranslation).
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα συμμετείχε σε ημερίδα εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων, που διοργανώθηκε από ΓΤΠ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εκπρόσωπος Τεχνολογίας στην Επιτροπή Γλωσσικών Πόρων) και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, στις 4 Δεκεμβρίου 2018, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Λευκωσία. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε το έργο που επιτελείται γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο, αναδεικνύοντας έτσι τα περιθώρια που υπάρχουν για συνεργασία στον τομέα αυτό.
Η Ημερίδα Εργασίας είχε ως κύριο στόχο την ενημέρωση των εθνικών φορέων της Κύπρου γύρω από τις εξελίξεις της ψηφιακά συνδεδεμένης πολυγλωσσικής Ευρώπης και τη διερεύνηση τρόπων συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων φορέων της Κύπρου για την καλύτερη συγκέντρωση γλωσσικών πόρων και την αποστολή τους στο αποθετήριο του ELRC. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό διάλογο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομικούς και παρόχους γλωσσικών και ψηφιακών υπηρεσιών ELRC.
Το ΤΔΔΠ υπό την αρμοδιότητά του ως υπεύθυνος φορέας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημοσίου, συνδράμει στην προσπάθεια του ΓΤΠ για εντοπισμό και συλλογή πρόσθετων γλωσσικών πόρων, με σκοπό την αποστολή τους στο ELRC, αξιοποιώντας το Δίκτυο Λειτουργών – Συνδέσμων του για τα Ανοικτά Δεδομένα, ως αυτοί έχουν καθοριστεί ανά Υπουργείο /Τμήμα/ Υπηρεσία, διαμέσου των οποίων θα διαβιβαστούν τα δεδομένα στο ΓΤΠ.
Πρόγραμμα Ημερίδας: http://www.lr-coordination.eu/l2cyprus_agenda    
Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
19/03/2019