Σχετικά με το Τεχνικό Πρόβλημα στη Διαδικτυακή Πύλη Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (DLS Portal) - update 13/09/2018

Updated 13/09/2018 - 9:00 am
 
Οι υπηρεσίες διάθεσης INSPIRE έχουν επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες διάθεσης INSPIRE εδώ.
Οι ομάδες συντήρησης της Πύλης DLS Portal του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εργάζονται πυρετωδώς ώστε και οι υπόλοιπες (non INSPIRE) υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες το συντομότερο δυνατόν.
 
------------------------------------------------------------------------
11/09/2018
 
Με την παρούσα ανακοίνωση οι χρήστες της Πύλης ενημερώνονται ότι αριθμός δεδομένων που φιλοξενούνται στην Πύλη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (DLS Portal) δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που βρίσκεται αναρτημένη στο DLS Portal, εκτελούνται εργασίες στο γεωγραφικό υποσύστημα και για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γεωγραφικό υπόβαθρο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες. Οι τεχνικές ομάδες εργάζονται εντατικά έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες να είναι άμεσα διαθέσιμες.
 
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το DLS Helpdesk μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: dls_portal_Helpdesk@moi.gov.cy 
 

 

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
Tuesday, September 11, 2018