Φιλοξενία στην Κύπρο Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου του European Data Portal με θέμα «Open Data Strategy and High Value Datasets»

Η Ομάδα Εργασίας Ανοικτών Δεδομένων της Κύπρου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέλαβε τη φιλοξενία διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal-EDP), το οποίο πραγματοποιήθηκε  στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στις 27 & 28 Μαΐου 2019. Στο εν λόγω διήμερο εργαστήρι συμμετείχαν 20 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EDP, την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι για το θέμα των Ανοικτών Δεδομένων από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ολλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία και Νορβηγία).

 

Το εργαστήρι επικεντρώθηκε στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Στρατηγική για τα Ανοικτά Δεδομένα και διακυβέρνηση: έγιναν παρουσιάσεις από τις συμμετέχουσες χώρες Κύπρο, Φινλανδία, Ολλανδία, Λιθουανία και Πολωνία για τη στρατηγική και το μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόζουν.
  • Σύνολα Δεδομένων Υψηλής Αξίας (High-Value Datasets - HVDs) με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2019/1024): α) ανάλυση της προσέγγισης που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες χώρες, β) παρουσίαση της ολλανδικής πρότασης για το θέμα με τίτλο «The HVDs Playbook»,  γ) Πρώτη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των HVDs, με έμφαση στα low-hanging fruits και high-potential data με χρήση διαδραστικών ομαδικών ασκήσεων, δ) Συζήτηση των προκλήσεων για το θέμα και αναγνώριση πιθανών τρόπων επίλυσής τους.

Η διοργάνωση της εν λόγω Ημερίδας στην Κύπρο αξιολογείται ως μία πολύ χρήσιμη και σημαντική εμπειρία, η οποία συμβάλλει στη δικτύωση της Κύπρου ως ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, το οποίο παρά το μικρό του μέγεθος και τη γεωγραφική του θέση, δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, καθώς και στην απόκτηση σημαντικών γνώσεων και τεχνογνωσίας μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου

Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
29/05/2019