4η Ημερίδα Ανοικτών Δεδομένων, Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2018

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), διοργανώνει την 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, στις 29 Μαρτίου 2018, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Η Ημερίδα απευθύνεται στους δημόσιους λειτουργούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι σχετικά με το θέμα της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων του δημοσίου στα διάφορα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες όπου υπηρετούν.

Η διοργάνωση της εν λόγω Ημερίδας εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του ΤΔΔΠ και του ΑΠΚΥ για την ανάπτυξη της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy) και αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Κύπρο.

Σκοποί αυτής της 4ης, κατά σειρά, Ημερίδας σχετικά με το θέμα των Ανοικτών Δεδομένων και την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων του δημοσίου είναι οι παρακάτω:

  • παρουσίαση της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy),
  • παροχή ενημέρωσης στους Υπεύθυνους Λειτουργούς-Συνδέσμους αναφορικά με την πορεία και την εξέλιξη του έργου σχετικά με την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Κύπρο,
  • επίδειξη του τρόπου χειρισμού της νέας Πύλης (δημιουργία συνόλου δεδομένων, ανάρτηση αρχείων/πόρων, επικαιροποίηση δεδομένων κ.ά.),
  • σύντομη παρουσίαση των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών που διέπουν τη διαδικασία διάθεσης δεδομένων μέσω της νέας Πύλης,
  • ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης κωδικών πρόσβασης στη νέα Πύλη και άλλα βήματα.
Φωτογραφία: 
Ημερομηνία: 
26/03/2018