Κατάσταση Αιτημάτων

Περιγραφή:

I would like to buid an application to visualise real time data. Ideally I would like to have the energy consumption per minute(hour or whatever possible) in Cyprus, or even just the governmental buildings or even just the University of Cyprus. 
If such data are not available, can you please guide me to what live data we can get? Ideally something that changes frequenty.

Περιγραφή:

Παρακαλώ όπως δημοσιευτούν τα στατιστικά στοιχεία για την ημερήσια Μέγιστη / Ελάχιστη Θερμοκρασία (Co) και Βροχόπτωση (mm) κάθε μήνα για τα τελευταία 10 χρόνια. (2007-2017) - ( Maximum / Minimum Temperature (Co) and  Precipitation (mm)). Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι χρήσιμες για την ανάλυση και εξέταση αιτήματων για παράταση χρόνου εργασίας σε οικοδομές / εργοτάξια, αφού βάση συμβολαίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις για τα προηγούμενα 10 χρόνια. 

Περιγραφή:

Δεδομένα ανά περιστατικό θανάτου (ημερομηνία γέννησης και θανάτου, αιτία θανάτου, τόπος θανάτου, τόπος ταφής). Σκοπός η ανάλυση των δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και ενδεχόμενη ανάπτυξη εφαρμογής.

Περιγραφή:

Αποτελέσματα Εκλογών

Περιγραφή:

Θα μας ήταν πολύ χρήσιμο εάν είχαμε τα όρια των postcodes της Κυπρου σε polygons με coordinates.

Περιγραφή:

I would like to have access to the water and electricity consumption historical data. Of course the data should be somehow annonymized either aggregated by area, postcode, etc. With the use of the mentioned data, more effective campaings regarding the cosnumption can be archived. At this point sample data is enough for analysis and demo purposes.

Περιγραφή:

Δεδομένα για αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο, είδος τουρισμού και τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού τους (π.χ. οργανωμένο ή όχι).

Περιγραφή:

Υποβάλλεται αίτημα για δεδομένα του Κρατικού Χημείου που αφορούν σε χρονοσειρές από χημικές αναλύσεις για την ποιότητα πόσιμου νερού στην επαρχία Λευκωσίας, με σκοπό την αξιοποιήσή τους για εκπόνηση πτυχιακής μελέτης.

Περιγραφή:

Δεδομένα για εκπομπές CO2e για το 2017, για συμπερίληψη των πληροφοριών σε έκθεση. Στη Στατιστική Υπηρεσία υπάρχει μέχρι το 2014.

Περιγραφή:

We would like to have a list of all the companies who are registered in VAT. We would like to have their VAT number, the company name and if available the company registration number.