Κατάσταση Αιτημάτων

Περιγραφή:

Παρακαλώ αν υπάρχει δυνατότητα αποστολής αρχείου με τα δεδομένα που αφορούν το ΑΕΠ και άλλων συναφών μακροοικονομικών δεικτών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960. Θα ήταν πολύ βοηθητικό για την κατανόηση και ανάλυση της πορείας της Κυπριακής Οικονομίας.
 

Περιγραφή:

Θα ήθελα να μάθω κατα πόσον υπάρχουν νέα δεδομένα και στατιστικές για το έτος 2020 η ακόμα και για τον τελευταίο μήνα του 2019 όσον αφορά εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 

Περιγραφή:

 Μας ενδιαφέρουν τα μονοπάτια της φύσης (shape file) και ιδιαίτερα αυτά που έγιναν μέσα από τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τις κοινότητες. Το Τμήμα Δασών μας έχει αποστείλει σε shape file τα μονοπάτια που είναι υπό την δική του ευθύνη.

Περιγραφή:

Παραχώρηση ζωντανής ροής των νέων/ενημερωμένων ταξιδιωτικών οδηγιών που εκδίδει το ΥΠΕΞ σε μορφότυπο κατάλληλο για ανθρώπινη ανάγνωση και μηχανική επεξεργασία, όπως XML/RSS ή JSON αντίστοιχα. Προτιθέμενη περαιτέρω χρήση του εγγράφου/ πληροφορίας/ δεδομένων: Οι περιορισμοί σε διεθνείς μετακινήσεις προβλέπεται να διαρκέσουν σε βάθος χρόνου και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν διαρκώς άρσεις και επαναφορές περιορισμών για διάφορες επικράτειες που ανακάμπτουν ή παρουσιάζουν νέα έξαρση του SARS-CoV-2. Μια ζωντανή ροή είναι χρήσιμη τόσο σε ιδιώτες (πχ κατευθείαν χρήση RSS), και για την ανάπτυξη εφαρμογών που θα ελέγχουν αν ένα προγραμματισμένο ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί (software library, θα αναπτύξω κάτι σχετικό σε Python, όπου το JSON προτιμάται)

Περιγραφή:

Γεωγραφικές πληροφορίες για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αλλά και των ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικά τεστ.

 

Περιγραφή:

I am researching the availability of GIS based soils data for Europe. My interest in currently in knowing and obtaining relevant soil databases for all of Europe.
Proposed usage: Current usage a) compare EU country-level databases with EU-wide and new global data sets and b) as needed conduct water quality assessments (particular the impact of pesticides on groundwater).
 

Περιγραφή:

I would like to buid an application to visualise real time data. Ideally I would like to have the energy consumption per minute(hour or whatever possible) in Cyprus, or even just the governmental buildings or even just the University of Cyprus. 
If such data are not available, can you please guide me to what live data we can get? Ideally something that changes frequenty.

Περιγραφή:

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκω σε μορφή pdf τις ανακοινώσεις των πλειστηριασμών και τα στοιχεία του ακινήτου. Θα μπορούσα να έχω τα στοιχεία αυτά σε μια πιο δομημένη μορφή; Στοιχεία που χρειάζομαι: ημερομηνία πλειστηριασμού, αριθμός εγγραφής, Αριθμός Φύλλου/ Σχεδίου και Αρ. Τεμαχίου, Δήμος/ Ενορία/ Κοινότητα, Τοποθεσία ή Οδός, Είδος, Έκταση τ.μ, Εγγεγραμμένο συμφέρον που θα πωληθεί, Επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης.

Περιγραφή:

We are a non-profit, independent and neutral organization that has developed an application worldwide, in order to locate and register DEA defibrillators and first responders. This application, aims to raise public awareness of its role in the survival chain in case of cardiac arrest. We have currently 70000 Defibrillators registered but could be much more with your help. We wonder if you have information on your open data regarding all AED locations registered so we can add into our app and help citizens. Proposed usage: Register AED Defibrillator locations in our public free application to Save lives!

Περιγραφή:

Παρακαλώ όπως δημοσιευτούν τα στατιστικά στοιχεία για την ημερήσια Μέγιστη / Ελάχιστη Θερμοκρασία (Co) και Βροχόπτωση (mm) κάθε μήνα για τα τελευταία 10 χρόνια. (2007-2017) - ( Maximum / Minimum Temperature (Co) and  Precipitation (mm)). Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι χρήσιμες για την ανάλυση και εξέταση αιτήματων για παράταση χρόνου εργασίας σε οικοδομές / εργοτάξια, αφού βάση συμβολαίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις για τα προηγούμενα 10 χρόνια.