Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Άδειες Ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά αδειών ασθενείας μόνιμων και εκτάκτων δημόσιων υπαλλήλων  και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τις οποίες δεν προσκομίστηκε ιατρικό πιστοποιητικό (uncertified), ανά Υπουργείο και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε ετήσια βάση.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/08/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
99cf0878-3dfb-41ac-8e7b-6407c3d3abb5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.403227236495, 31.788940429688 35.823102472531, 35.018920898438 35.823102472531, 35.018920898438 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2014 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταυρούλα Καπόλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

499