Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Άδειες Διαμονής για λόγους Οικογενειακής Επανένωσης που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ανά Ιθαγένεια

Σύνολο ψήφων: 0

Άδειες Διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης που εκδόθηκαν με τον δικαιούχο να είχε καθεστώς προστασίας κατά τη διάρκεια του έτους ανά Ιθαγένεια και καθεστώς του δικαιούχου. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/05/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
e984dc6e-ea37-43c6-8c07-24b6aead10ee
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.607666015625 34.268717469373, 31.607666015625 35.940360280219, 35.013427734375 35.940360280219, 35.013427734375 34.268717469373))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2016 to 31/12/2021
Γλώσσα
English (United Kingdom)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγνή Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

76