Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Άδειες Διαμονής επί Μακρόν (σε Ισχύ κατά τις 31/12 του έτους) ανά Φύλο, Ηλικία και Ιθαγένεια.

Σύνολο ψήφων: 0

Άδειες Διαμονής επί Μακρόν που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ανά Φύλο, Ηλικία, Ιθαγένεια και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/05/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
c3b27bb9-a317-4a10-b875-6727df34c1d7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.739501953125 34.359460093978, 31.739501953125 35.815734418443, 35.035400390625 35.815734418443, 35.035400390625 34.359460093978))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2014 to 31/12/2021
Γλώσσα
English (United Kingdom)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγνή Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

88