Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Άδειες Διαμονής (σε Ισχύ κατά τις 31/12 του έτους) σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών ανά Λόγο Παραχώρησης, Φύλο, Ηλικία και Ιθαγένεια

Σύνολο ψήφων: 0

Αδειες Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ανά λόγο παραχώρησης, φύλο, ηλικία και ιθαγένεια. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/05/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d629391b-e957-408e-a2ad-7eb37be90c59
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.651611328125 34.297765891119, 31.651611328125 35.79078583444, 35.079345703125 35.79078583444, 35.079345703125 34.297765891119))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2015 to 31/12/2021
Γλώσσα
English (United Kingdom)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγνή Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

144