Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Έρευνες Σιτηρών

Σύνολο ψήφων: 0

Κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις έρευνες σιτηρών. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν στην περίοδο από το 2011 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν του πιο κάτω Πίνακες:

  1. ΕΚΤΑΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑΝΟ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
  2. ΑΡΔΕΥΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΔΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
  3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
  4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
  5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
  6. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a4af5a64-17b2-4078-ae5c-1e0e727e7782
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.2816164982, 31.783447265625 35.792753726182, 34.903564453125 35.792753726182, 34.903564453125 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2010
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Αλεξάντρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

49