Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αδειες Διαμονής (Single Permits) Υπηκόων Τρίτων Χωρών ανά Διάρκεια Άδειας, Είδος Απόφασης και Λόγο παραχώρησης

Σύνολο ψήφων: 0

Αδειες Διαμονής (Single Permits) Υπηκόων Τρίτων Χωρών ανά λόγο παραχώρησης, διάρκεια άδειας και είδος απόφασης (νέα, ανανέωση, κλπ), ανά έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/05/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/10/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
05bca41a-9181-44b4-aa9e-e0f10c7170ac
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.008666992188 34.403227236495, 32.008666992188 35.814193951437, 34.821166992188 35.814193951437, 34.821166992188 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2013 to 31/12/2021
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγνή Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

76