Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αεροπορική κίνηση περιοχής πληροφοριών πτήσεων (FIR) Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμητική καταγραφή των πτήσεων που περνούν από την περιοχή πληροφοριών πτήσεων (FIR) Λευκωσίας κατά μήνα από το 1997.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
cd0c775e-068f-4638-8f47-ca82b30fc113
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((29.86083984375 35.874585260324, 35.26611328125 35.945771160738, 35.52978515625 34.763050740134, 34.87060546875 34.4737315551, 34.56298828125 34.037866684604, 34.78271484375 33.416541094124, 35.00244140625 33.085788649012, 34.51904296875 32.901497317925, 33.94775390625 32.679840539897, 33.94775390625 32.272038958454, 34.16748046875 31.825065081209, 29.68505859375 33.416541094124))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
FIR Λευκωσίας
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1996
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

251