Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αθλητικοί Χώροι του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τους Αθλητικούς Χώρους εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
81dafec2-8caa-49a7-a52a-7bee6eeb1f75
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.345050811768 35.152363232259, 33.344707489014 35.161626097947, 33.348140716553 35.164432818711, 33.345394134521 35.168362065057, 33.341960906982 35.171168553355, 33.341960906982 35.173974944786, 33.337841033936 35.177903730047, 33.34436416626 35.182674142598, 33.35054397583 35.182112932124, 33.351573944092 35.189688946546, 33.358783721924 35.190811258984, 33.359470367432 35.198667011966, 33.363246917725 35.200069745058, 33.360843658447 35.202033530688, 33.36633682251 35.203716737722, 33.369426727295 35.207363566615, 33.373203277588 35.2059609595, 33.375263214111 35.20988819837, 33.381443023682 35.208766149504, 33.384532928467 35.209327175875, 33.385906219482 35.212412751625, 33.394832611084 35.205680435169, 33.396892547607 35.207363566615, 33.406848907471 35.203436205639, 33.406505584717 35.16471348546, 33.403759002686 35.162748797875, 33.401012420654 35.164994151241, 33.397579193115 35.161345420544, 33.39448928833 35.165836142771, 33.387622833252 35.162187449848, 33.383159637451 35.164152150993, 33.379039764404 35.159942018998, 33.374576568604 35.159099966449, 33.373203277588 35.156854450368, 33.365993499756 35.156854450368, 33.354663848877 35.154328170688))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

45