Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αιτήσεις και Μέσο Ποσό Πληρωμής Πλεονασμού κατά Οικονομική Δραστηριότητα

Σύνολο ψήφων: 0

Στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν (εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν), καθώς και το μέσο ποσό πληρωμής από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2013 και μετά.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν ένα συγκεκριμένο χρόνο δεν αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις του ίδιου χρόνου.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
074dc648-57dd-4363-a73d-7cab76e648ea
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.403227236495, 31.986694335938 35.787462390871, 34.963989257813 35.787462390871, 34.963989257813 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2014 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

154