Πρωτεύουσες καρτέλες

Αιτήσεις που Παραλήφθηκαν / Εγκρίθηκαν / Απορρίφθηκαν από το Ταμείο Αφερεγγυότητας (xlsx)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Μέγεθος αρχείου15.7 KB
Τύπος πόρουfile upload
timestampOct 14, 2019