Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αιτήσεις που Παραλήφθηκαν, Εγκρίθηκαν ή Απορρίφθηκαν από το Ταμείο Αφερεγγυότητας

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν για πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2009 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
c360b080-4fdd-4d1c-9fcb-36e562265912
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.484769010509, 31.953735351563 35.823102472531, 34.953002929688 35.823102472531, 34.953002929688 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2009 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

110