Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν ή εκκρεμούσαν στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού κατά μήνα

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τις αιτήσεις για πληρωμή λόγω πλεονασμού που εκκρεμούσαν στην αρχή του μήνα, υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν μέσα στο μήνα, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Τα στοιχεία είναι μηνιαία και αφορούν τα έτη 2009 και μετά.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν ένα συγκεκριμένο μήνα δεν αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις του ίδιου μήνα. Επίσης, το ποσό δε συμφωνεί με τη δαπάνη του έτους γιατί αφορά τις αιτήσεις που εγκριθήκαν στο συγκεκριμένο έτος ανεξάρτητα αν εκδόθηκε επιταγή / έμβασμα ή όχι μέσα στο ίδιο έτος.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
32783d3b-31be-4658-931c-3ccce3e70da4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.025146484375 34.227132217456, 32.025146484375 35.757100028555, 34.969482421875 35.757100028555, 34.969482421875 34.227132217456))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2009 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

208