Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Κατά Είδος Περιουσιακού Στοιχείου, Ετήσια Στοιχεία

Σύνολο ψήφων: 0

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Κατά Είδος Περιουσιακού Στοιχείου, σε ετήσια βάση, από το 1995.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/01/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
96bef489-65d3-4f82-9b15-446531ee3c44
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.744995117188 34.399119730643, 31.744995117188 35.810156948713, 34.953002929688 35.810156948713, 34.953002929688 34.399119730643))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1995
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μιχάλης Παντζιαράς
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

17