Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανάλυση Εισπραχθέντων Φόρων και Κοινωνικών Εισφορών (Χρονοσειρά από 1995)

Σύνολο ψήφων: 0

Ανάλυση εισπραχθέντων φόρων και κοινωνικών εισφορών της Γενικής Κυβέρνησης από το 1995 και εντεύθεν. Η ανάλυση βασίζεται στην μεθοδολογία και το ερωτηματολόγιο της Eurostat "ESA2010 Questionnaire 0900 - Detailed tax and social contribution receipts by type of tax or social contribution and receiving subsector for General Government".

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4545f6a0-33d9-4359-8ffa-7c0259a87d3d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.245297564482, 31.849365234375 35.77492887569, 34.969482421875 35.77492887569, 34.969482421875 34.245297564482))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1994 to 30/12/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντιγόνη Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

20