Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανήλικοι που Ενέχονται σε Σοβαρό Έγκλημα ανά Είδος Αδικήματος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε ανήλικα άτομα που εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα, ανα είδος αδικήματος και έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο αριθμό υποθέσεων όσο και αριθμό εμπλεκόμενων ανηλίκων και αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.

*Το σύστημα κατηγοριοποίηση των αδικημάντων άλλαξε από το 2018 και εντεύθεν. Για τα έτη 2018 και 2019 περιλαμβάνονται και τα δύο συστήματα κατηγοριοποίησης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a96bbba6-b60d-46ea-91d2-0c71e094f0b7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.466655495193, 31.788940429688 35.742889805183, 35.007934570313 35.742889805183, 35.007934570313 34.466655495193))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

67