Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανήλικοι που Ενέχονται σε Όλα τα Είδη Εγκλήματος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε ανήλικα άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις (σοβαρές υποθέσεις και μικροπραβάσεις), ανα φύλο, ηλικιακή κατηγορία και έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2006 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
49ba0f53-5dfb-4521-afb1-af7693e7f3c6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.42135450823, 31.843872070313 35.805284430728, 34.963989257813 35.805284430728, 34.963989257813 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2006 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

68