Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις Στατιστικής Υπηρεσίας (RSS)

Σύνολο ψήφων: 0

Οι ανακοινώσεις της Ιστοσελίδας της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου είναι διαθέσιμες και μέσω της υπηρεσίας «RSS feeds». Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να λαμβάνετε τους τίτλους των ειδήσεων δωρεάν και να τους ενσωματώνετε στο πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων που χρησιμοποιείτε ή στο προσωπικό σας weblog.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
d2bb6487-4d95-49fc-99a6-e7dc1f7b7019
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.025146484375 34.2816164982, 32.025146484375 35.828391433924, 34.749755859375 35.828391433924, 34.749755859375 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Θεοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

52