Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για θεματα εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής, της αναζωογόνησης της αγροτικής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις Τμήματος Γεωργίας (RSS)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων RSS αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Τμήματος Γεωργίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Τίτλος
(β) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(γ) Ημερομηνία και Ωρα

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
1c0a675b-ebba-4d1a-816b-0f6780bb6b3b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.394162127477, 31.986694335938 35.867630080139, 34.887084960938 35.867630080139, 34.887084960938 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2012
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φλουρέντζος Παπανικόλα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

65