Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις Τμήματος Περιβάλλοντος (RSS)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων RSS αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Τίτλος
(β) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(γ) Ημερομηνία και Ωρα

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
9b0528a1-5c18-4358-b10e-0151fd4126f5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.981201255694 34.457502993517, 31.981201255694 35.72793400565, 34.918213421479 35.72793400565, 34.918213421479 34.457502993517))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νίκος Μαννούρης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

34