Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία του κράτους για εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Αποστολή του Τμήματος είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις Τμήματος Φορολογίας (RSS)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων RSS αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Τμήματος Φορολογίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα
(β) Τίτλος
(γ) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του Τμήτος

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
1b3d1ad8-4827-4cf0-9693-ebde3678548c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.668090820313 34.457597263123, 31.668090820313 35.796373910504, 35.128784179688 35.796373910504, 35.128784179688 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ελίνα Συμεωνίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

67