Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την προστασία και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (RSS)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων RSS αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του ΤΥπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα
(β) Τίτλος
(γ) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του Τμήματος

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
136590f4-8b23-4bb8-8a46-4a0ecc3ec566
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.475712744361, 31.788940429688 35.814193951437, 34.953002929688 35.814193951437, 34.953002929688 34.475712744361))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ξενής Γρηγορίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

41