Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις (2012) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Δήμου Λευκωσίας για το 2012. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα
(β) Περιγραφή
(γ) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
1b8f9862-e521-4074-88fe-dc9d552d9182
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.346424102783 35.152643940654, 33.343334197998 35.161064742172, 33.348140716553 35.163871482307, 33.346080780029 35.166958784584, 33.343677520752 35.166958784584, 33.341960906982 35.170607263444, 33.341617584229 35.173413674249, 33.33646774292 35.176219988184, 33.341960906982 35.181551717774, 33.351230621338 35.181551717774, 33.351917266846 35.191091834671, 33.357753753662 35.191652983139, 33.358783721924 35.196703144939, 33.362560272217 35.198667011966, 33.361186981201 35.201752992791, 33.367366790771 35.202314067617, 33.369770050049 35.208485634864, 33.375949859619 35.202875138566, 33.376636505127 35.205680435169, 33.376293182373 35.210168708164, 33.379383087158 35.20988819837, 33.384189605713 35.210729724844, 33.390712738037 35.20708304713, 33.399295806885 35.206802526676, 33.399982452393 35.203716737722, 33.406162261963 35.203716737722, 33.407192230225 35.165836142771, 33.403415679932 35.163310142028, 33.400325775146 35.165274816053, 33.396892547607 35.161626097947, 33.393459320068 35.165274816053, 33.387279510498 35.160222701245, 33.383502960205 35.163871482307, 33.379383087158 35.162748797875, 33.374919891357 35.159661335784, 33.372859954834 35.156854450368, 33.367023468018 35.156012365858, 33.361530303955 35.157135143268, 33.356380462646 35.155450971342, 33.351573944092 35.155450971342))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Αριθμός Προβολών

6