Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις (2014) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Δήμου Λευκωσίας για το 2014. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα
(β) Περιγραφή
(γ) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
fe7c5f18-f05d-4219-a7f3-add903e313ea
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.349514007568 35.164152150993, 33.345050811768 35.1680814109, 33.342990875244 35.166958784584, 33.340930938721 35.171168553355, 33.341960906982 35.174255578601, 33.336124420166 35.177061863475, 33.344020843506 35.182393537845, 33.349857330322 35.181551717774, 33.3522605896 35.191091834671, 33.357410430908 35.191652983139, 33.358783721924 35.196142031353, 33.360500335693 35.19922810811, 33.360157012939 35.202314067617, 33.363933563232 35.203436205639, 33.367710113525 35.207644085131, 33.373546600342 35.20539990987, 33.375606536865 35.20988819837, 33.379039764404 35.208485634864, 33.383846282959 35.210449216988, 33.39448928833 35.20539990987, 33.3962059021 35.206241482861, 33.406848907471 35.202594603576, 33.407192230225 35.165274816053, 33.40238571167 35.162748797875, 33.4006690979 35.165274816053, 33.397922515869 35.161906774382, 33.393802642822 35.162748797875, 33.385906219482 35.161345420544, 33.383846282959 35.164152150993, 33.379726409912 35.161064742172, 33.376979827881 35.161345420544, 33.371829986572 35.156854450368, 33.36633682251 35.156854450368, 33.362216949463 35.155731669084, 33.355350494385 35.154889572952, 33.352603912354 35.155731669084, 33.346767425537 35.152924648081, 33.345737457275 35.161626097947))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

13