Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις (2015) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Δήμου Λευκωσίας για το 2015. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα
(β) Περιγραφή
(γ) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8a09ff19-bf7a-4ae1-b5c0-66c371755fb1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.35054397583 35.18099049955, 33.351573944092 35.19221412773, 33.357410430908 35.191933555919, 33.359127044678 35.195019792554, 33.3567237854 35.199508654728, 33.360500335693 35.200069745058, 33.360500335693 35.202314067617, 33.365306854248 35.203997268836, 33.368740081787 35.207644085131, 33.373203277588 35.204838856363, 33.376293182373 35.207363566615, 33.375606536865 35.209327175875, 33.379039764404 35.207363566615, 33.383846282959 35.20988819837, 33.386936187744 35.210449216988, 33.393115997314 35.205680435169, 33.398265838623 35.206241482861, 33.405132293701 35.203155672587, 33.407192230225 35.164994151241, 33.402729034424 35.163029470436, 33.401012420654 35.165555479896, 33.397235870361 35.161064742172, 33.39448928833 35.164152150993, 33.387279510498 35.160222701245, 33.384189605713 35.163871482307, 33.381099700928 35.162748797875, 33.380069732666 35.161626097947, 33.376293182373 35.161626097947, 33.372859954834 35.157135143268, 33.365650177002 35.157135143268, 33.358783721924 35.155731669084, 33.353977203369 35.154608872305, 33.347797393799 35.151801812563, 33.346424102783 35.157415835199, 33.345394134521 35.162187449848, 33.348827362061 35.166116804677, 33.343677520752 35.1680814109, 33.340587615967 35.17172983939, 33.341617584229 35.173694310002, 33.337497711182 35.17593936115, 33.344707489014 35.182393537845))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

10