Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανακοινώσεις (2016) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Δήμου Λευκωσίας για το τρέχον έτος 2016. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα
(β) Περιγραφή
(γ) σχετικό URL στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8035271a-4553-48da-8a55-c836a8dba509
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.346080780029 35.151801812563, 33.34436416626 35.160784062831, 33.348484039307 35.163871482307, 33.344020843506 35.1680814109, 33.340587615967 35.171449196857, 33.341617584229 35.173413674249, 33.333721160889 35.177061863475, 33.344020843506 35.181832325434, 33.35054397583 35.181832325434, 33.352603912354 35.190811258984, 33.358783721924 35.191091834671, 33.358097076416 35.197825360482, 33.360843658447 35.19838646244, 33.359813690186 35.200911373285, 33.364963531494 35.203436205639, 33.370456695557 35.207924602678, 33.373889923096 35.206522005253, 33.376293182373 35.210449216988, 33.378353118896 35.208205119256, 33.384876251221 35.210449216988, 33.394145965576 35.2059609595, 33.397235870361 35.2059609595, 33.403072357178 35.202875138566, 33.405475616455 35.203155672587, 33.407192230225 35.16471348546, 33.404102325439 35.163029470436, 33.4006690979 35.166397465615, 33.3962059021 35.161906774382, 33.394145965576 35.16471348546, 33.38659286499 35.162187449848, 33.384532928467 35.16471348546, 33.379726409912 35.163029470436, 33.380069732666 35.160784062831, 33.374919891357 35.160503382522, 33.373203277588 35.157696526162, 33.368740081787 35.1565737565, 33.364963531494 35.157696526162, 33.361873626709 35.156012365858, 33.354320526123 35.154328170688))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

10