Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια  Επιτροπή για τον διορισμό, τοποθέτηση, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αναλυτική κατάσταση των αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Σύνολο ψήφων: 0

Αναλυτική κατάσταση των αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών ανά Υπηρεσία στην οποία αποσπάστηκαν και βαθμίδα εκπαίδευσης, κατ' έτος.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/04/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/04/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
bed26eae-b5f8-4e7f-ad12-5eb5f3ab0be5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.723022460938 34.339807609013, 31.723022460938 35.956665900616, 34.942016601563 35.956665900616, 34.942016601563 34.339807609013))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/09/2017 to 31/08/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ανδρέου Μαρία
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

78