Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανασκαφές που διενεργήθηκαν στην Κύπρο από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και από ξένες αρχαιολογικές αποστολές

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος με τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν / διενεργούνται στην Κύπρο από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και από ξένες αρχαιολογικές αποστολές. Παρέχονται τα πιο κάτω στοιχεία:
α) Περιοχή Ανασκαφής
β) Έτος
γ) Υπεύθυνος/η Ανασκαφής
δ) Σύνδεσμος σε σχετική περιγραφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων (ευρήματα, Δελτίο Τύπου)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
82d55657-158a-4963-8d01-84b334cd133a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.926269615069 34.28218358006, 31.926269615069 35.721987809329, 34.914550865069 35.721987809329, 34.914550865069 34.28218358006))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/01/2012 to 10/09/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

205