Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια Ανά Είδος Περιστατικού

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στα αναφερόμενα περιστατικά βίας στην οικογένεια, ανά είδος περιστατικού (σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική) και ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2006 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
63f2833a-c5f4-431a-b012-dd6a5f8dc156
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.366960909265, 31.953735351563 35.778549871932, 34.821166992188 35.778549871932, 34.821166992188 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2006 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

142