Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανεργία κατά Επαγγελματική Υπόσταση, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ.1) της Τελευταίας Εργασίας και Φύλο, 1999-2007, Τριμηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Ανεργία κατά Επαγγελματική Υπόσταση, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 1) της Τελευταίας Εργασίας και Φύλο, σε τριμηνιαία βάση από το 1999 μέχρι το 2007.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8514d5dd-bdf3-4808-b88c-ec42c8a92abd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.200927734375 34.423053738521, 32.200927734375 35.806955041999, 34.661865234375 35.806955041999, 34.661865234375 34.423053738521))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1999 to 31/12/2007
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χριστόφορος Μιχαηλίδης, Λειτουργός Στατιστικής
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

19