Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανεργία κατά Υπηκοότητα, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 1) της Τελευταιας Εργασίας και Φύλο, 1999-2007, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Ανεργία κατά Υπηκοότητα, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 1) της Τελευταίας Εργασίας και Φύλο, σε ετήσια βάση από το 1999 μέχρι το 2007.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
c3db9cff-ef93-4a79-8d0c-563221ce3058
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.2119140625 34.452218472827, 32.2119140625 35.771446993025, 34.645385742188 35.771446993025, 34.645385742188 34.452218472827))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1999 to 31/12/2007
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χριστόφορος Μιχαηλίδης, Λειτουργός Στατιστικής
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

19