Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αξίες Συντελεστών Δόμησης_ΤΜ - Κτηματικός / Χωρομετρικός Χάρτης

Σύνολο ψήφων: 0

Αξίες Συντελεστών Δόμησης_ΤΜ  από τον Κτηματικό / Χωρομετρικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): Αξίες Συντελεστών Δόμησης_ΤΜ

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/10/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/10/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
0ce88273-4713-4ab7-b211-c0b6a8461b1f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.744995117188 34.42135450823, 31.744995117188 35.760721836548, 34.865112304688 35.760721836548, 34.865112304688 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/10/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

108