Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αξιοθέατα του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα αξιοθέατα εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7eafdb96-c730-473d-8bb8-63496771e12a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.348140716553 35.163310142028, 33.342990875244 35.167520099679, 33.340930938721 35.171168553355, 33.341960906982 35.173974944786, 33.337497711182 35.177623108825, 33.342990875244 35.182112932124, 33.349514007568 35.181271109147, 33.351917266846 35.191372409389, 33.357410430908 35.191652983139, 33.358097076416 35.198105911946, 33.360843658447 35.198947560522, 33.361186981201 35.202314067617, 33.365306854248 35.203155672587, 33.369083404541 35.209046663174, 33.372859954834 35.204838856363, 33.377323150635 35.20708304713, 33.375606536865 35.209046663174, 33.379039764404 35.207644085131, 33.381786346436 35.21101023173, 33.386936187744 35.210729724844, 33.394145965576 35.206241482861, 33.397579193115 35.207363566615, 33.399295806885 35.204277798981, 33.405132293701 35.203436205639, 33.406848907471 35.165274816053, 33.403072357178 35.162468124346, 33.400325775146 35.164432818711, 33.396549224854 35.161626097947, 33.393802642822 35.163310142028, 33.387966156006 35.162187449848, 33.383846282959 35.164152150993, 33.38041305542 35.163029470436, 33.379039764404 35.161064742172, 33.37423324585 35.162187449848, 33.371143341064 35.158257905182, 33.368053436279 35.1565737565, 33.364276885986 35.157415835199, 33.360843658447 35.156012365858, 33.352947235107 35.154047468104, 33.346767425537 35.153766764551, 33.346080780029 35.158819280328))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

57