Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 με το Νόμο 158/90, αντικαθιστώντας την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και των άλλων ειδών της κυπριακής πανίδας αλλά και προς εξύψωση του αθλήματος του κυνηγίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Απαγορευμένες Περιοχές Κυνηγίου

Σύνολο ψήφων: 0

Όρια απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή SHP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8ecef64b-03f4-4ba4-a43b-4a1779f6334b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.052612304688 34.403227236495, 32.052612304688 35.823102472531, 34.766235351563 35.823102472531, 34.766235351563 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Πέτρος Αναγιωτός
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1504