Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Απασχόληση σε Άτομα και Ώρες κατά Οικονομική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Υπόσταση, Ετήσια Στοιχεία

Σύνολο ψήφων: 0

Απασχόληση σε Άτομα και Ώρες κατά Οικονομική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Υπόσταση, σε ετήσια βάση από το 1995.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/01/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
1f19c974-9ebb-4c44-9ef7-043f1bfd5fdf
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.380987640808, 31.909790039063 35.845786846491, 34.898071289063 35.845786846491, 34.898071289063 34.380987640808))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1995
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταυρούλα Δημητρίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

9